ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej – ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. 

(cyt. za:http://www.zaz-siedlce.pl/index.php/czym-jest-zaz.html)

Pracę w ZAZ od 2003 roku podjęło 23 absolwentów naszego Warsztatu.