„Nie jest ważna ilość tego, co dajemy, ale miłość, jaką  wkładamy w dar” – Matka Teresa z Kalkuty.

W  Polsce, w roku 1989 na  fali przemian ustrojowych, zrodził się ruch obywatelski. Wielu ludzi miało przeświadczenie, że dzięki zbiorowemu  wysiłkowi  można wiele zrobić dla dobra  wspólnego. Na bazie tych przemian powstała Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  im. Matki  Teresy z Kalkuty. Utworzona została jesienią 1989 roku, a  formalnie powołana do życia 14 września 1990 roku. Władze miasta przekazały dla potrzeb Fundacji  budynek  pokoszarowy przy ul. Saperów w Elblągu. Stan techniczny obiektu wymagał remontu i adaptacji, w tym wymiany wszystkich instalacji. W wyremontowanym budynku w 1993 roku otwarto pierwsze w Elblągu Warsztaty Terapii  Zajęciowej. W listopadzie 1996 roku ówczesny minister pracy i polityki socjalnej Andrzej Bączkowski  napisał w specjalnym liście do Fundacji ,, Z prawdziwą przyjemnością informuje, że zostaliście Państwo wyróżnieni w konkursie o nagrodę  specjalną Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej”. 19 czerwca 1996 roku powstał gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z usług gabinetu korzystają nie tylko pacjenci z Elbląga, ale również z bliższych i dalszych okolic. Usługi, niezależnie od tego jak są skomplikowane, są nieodpłatne.