Instruktor terapii zajęciowej pracowni  : Justyna Kirylczuk

Pracownia umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego zajmuje się przygotowaniem uczestników do życia w społeczeństwie. Zajęcia w pracowni dotyczą kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, korzystania z różnych miejsc użyteczności publicznej, organizacji wolnego czasu, kształtowania poczucia własnej wartości i odpowiedzialności. Kształtowana jest umiejętność współpracy w grupie oraz pracy indywidualnej. Uczestnicy kształtują nawyki prozdrowotne oraz uczą się korzystać z numerów alarmowych. W pracowni prowadzony jest trening gospodarowania środkami finansowymi. Ponadto kształtowane są umiejętności poruszania się poza placówką oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego prowadzone są dwa dni w tygodniu. Określane są potrzeby uczestników związane z życiem zawodowym oraz źródła ich satysfakcji. Uczestnicy razem z doradcą zawodowym planują  karierę zawodową oraz poznają stanowiska na rynku pracy.

W pracowni również prowadzony jest trening higieny osobistej oraz zajęcia z rękodzieła. Tworzone są kartki świąteczne i okolicznościowe oraz przedmioty z quillingu. Uczestnicy czerpią papier oraz wyklejają formy styropianowe ziarnami kawy.

Justyna Kirylczuk