„Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne.

Muzyka jest stworzona dla niewyrażalnego” – Claude Debussy

 

Prowadzący: Emilia Osica

 

W Naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej działa grupa muzyczna „Pozytywni”. Zajęcia muzyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczności warsztatowej, dlatego też wspólne muzykowanie odbywa się raz w tygodniu z podziałem na grupy.

Muzyka jest tą dziedziną sztuki, w której poznajemy bogactwo świata dźwięków. Osoba pełnosprawna inaczej przez działania muzyczne może zaspokajać swoje potrzeby jako miłośnik i odbiorca sztuki muzycznej. Na Naszych zajęciach muzyka dociera do słuchacza przez techniki audiowizualne (płyty, media, komputer). Korzystamy z instrumentu klawiszowego keyboard odtwarzając gotowe podkłady muzyczne MIDI. Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności słuchania. Aby prawidłowo odbierać utwór stopniowo i systematycznie zapoznajemy się z brzmieniem, rytmem, melodią i tempem.

W Naszym repertuarze znajduje się wiele gatunków muzycznych takich jak: pop, disco-polo, muzyka filmowa, poezja śpiewana, muzyka biesiadna, szantowa, sakralna, pieśni patriotyczne, kolędy oraz muzyka relaksacyjna. Treść utworów jest związana z otaczającą rzeczywistością i wzbogaca uczestników o nowe doświadczenia oraz pomaga im zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie, w którym się znajdują.

Śpiewając utwory można poprawić umiejętność osób posługujących się minimalnym zasobem słów i rozwijać rozumienie krótkich fraz śpiewanych. Poza tym śpiew i związane z nim ćwiczenia oddechowo – emisyjne korzystnie wpływają na układ oddechowy, poprawiają mowę oraz układ krążenia. Przy akompaniowaniu do śpiewu stosujemy instrumenty perkusyjne Orffa takie jak: tamburyno, kastaniety, bębny, dzwonki melodyczne, grzechotki, trójkąty itp. Instrumenty kształtują wrażliwość na barwę, rozwijają małą motorykę, poczucie rytmu, pamięć, uczą koncentracji uwagi oraz dyscypliny. Zajęcia jednoczą grupę we wspólnym działaniu. Chóralny śpiew ośmiela uczestników zahamowanych, daje szansę na przełamanie bariery nieśmiałości, przyczynia się do pogodnego i radosnego nastroju w zespole.

Podczas zajęć uczestnicy WTZ przygotowują się do występów artystycznych z okazji świąt czy przeglądów twórczości artystycznej. Dzięki nim mają większe poczucie własnej wartości, możliwość rozwijania talentów muzycznych oraz nabywania wrażliwości emocjonalnej i estetycznej. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach muzycznych ma w sobie potencjał na aktywne i kreatywne życie.

 

Emilia Osica