Przygotowanie do zatrudnienia w WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty (etapy)

 

– wybór profilu

– przygotowanie w zakresie podstawowym

– przygotowanie w zakresie rozszerzonym

– praktyka zawodowa

– próby pracy