Przygotowanie do zatrudnienia w WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty (etapy)

 

- wybór profilu

- przygotowanie w zakresie podstawowym

- przygotowanie w zakresie rozszerzonym

- praktyka zawodowa

- próby pracy