Instruktor Terapii Zajęciowej: Anna Żubrowska

Podstawą twórczego działania w naszej pracowni jest atmosfera swobody oraz koleżeństwa.

Praca dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości danej osoby. 

Rękodzieło (sztuka użytkowa/rzemiosło artystyczne) zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów

użytkowych o wyższych walorach artystycznych. Są to wyroby wykonane z użyciem tradycyjnych,

przeważnie ręcznych technologii w pojedynczych egzemplarzach lub małych seriach.

  • Stolarstwo artystyczne – drewniane wyroby dekoracyjne oraz użytkowe

  • Witrażownictwo – wykonywanie prostych form witrażowych metodą Tiffany’ego

     

Oraz

  • Cardmaking – kartki okolicznościowe (wykonywane metodą stemplowania oraz z elementami sklejki)

  • Upcycling – artystyczne przerabianie odpadów

Uczestnicy zazwyczaj specjalizują się w wykonywaniu jednego, dwóch etapów pracy, ale są też

tacy, którzy potrafią samodzielnie wykonać witraż od początku do końca.

Anna Żubrowska