Warsztat Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty to 10 pracowni, w których odbywają się zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne.

 

- Pracownia Techniczno – Remontowa

- Pracownia Profesjonalnego Sprzątania Zewnętrznego

- Pracownia Florystyczno – Ogrodnicza

- Pracownia Wizażu

- Pracownia Krawiecka

- Pracownia Umiejętności Społecznych

- Pracownia Form Artystycznych

- Pracownia Kulinarna

- Pracownia Profesjonalnego Sprzątania Wewnętrznego

- Pracownia Witrażu

Każda pracownia liczy 5 uczestników i 1 terapeutę zajęciowego.

O działalności poszczególnych pracowni można poczytać więcej w zakładkach pod takimi samymi nazwami :)