Prowadzący: Joanna Ziemińska – instruktor nauki pływania metodą Hallwick

Osoba wspomagająca: Sylwia Dolega

Sekcja istnieje od kilku lat. Zaczynaliśmy od jednej grupy – dziś istnieją już dwie. Ćwiczymy regularnie od września do czerwca.

Podstawową metodą stosowaną w prowadzonych przez nas zajęciach rehabilitacyjno – terapeutycznych jest Hallwick. Jest to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło przyjemność. Kolejne etapy kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności.

Joanna Ziemińska