Profil Absolwenta Warsztatu Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu

Absolwent WTZ to osoba dorosła gotowa do podjęcia zatrudnienia w:

– ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej)

–  ZPCh (Zakład Proacy Chronionej)

– ORP (Otwarty Rynek Pracy)

Uczestnik WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu po ukończeniu rehabilitacji kompleksowej posiada:

 

WIEDZĘ na temat:

 • Mocnych stron i możliwości osobistych
 • Praw i obowiązków obywatelskich
 • Praw i obowiązków pracowniczych
 • Zachowań prozdrowotnych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 

Uczestnik potrafi:

 

 • Współpracować
 • Wyznaczać i osiągać cele
 • Komunikować własne potrzeby
 • Dbać o swój wizerunek
 • Samodzielnie poruszać się w terenie
 • Dokonać prezentacji
 • Komunikować się
 • Korzystać z dostępnych narzędzi informacji i komunikowania się
 • Załatwiać sprawy urzędowo – administracyjne
 • Organizować czas wolny
 • Komunikować o zagrożeniach
 • Dokonywać wyborów i ponosić konsekwencje
 • Być samodzielny i zaradny osobiście (w tym ekonomicznie)
 • Realizować obowiązki pracownicze

 

Prezentuje POSTAWĘ:

 

 • Gotowości do podejmowania i realizacji działań
 • Odpowiedzialności społecznej i zawodowej
 • Rzetelności w wykonywaniu zadań