Rehabilitacja kompleksowa - składają się na nią: rehabilitacja lecznicza (medyczna), rehabilitacja psychologiczna, rehabilitacja społeczna i rehabilitacja zawodowa.