Misja WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty:

„Jesteśmy zespołem ludzi kompetentnych, otwartych, kreatywnych,

dążących do usamodzielnienia obecnych i potencjalnych Uczestników

WTZ.”

Wizja WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty:

„Warsztat Terapii Zajęciowej F.P.D.N.to

profesjonalna, nowoczesna i sprawna

ekonomicznie placówka rehabilitacji osób

niepełnosprawnych, kompetentnie wspierająca

swoich uczestników w ich aktywnym dążeniu do

własnego rozwoju oraz samodzielności społecznej i zawodowej ”

Elżbieta Zaradkiewicz
Kierownik W.T.Z.