Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul.Saperów 14f/piętro/ w Elblągu, istnieje od listopada 1993r.

Głównym celem Warsztatu jest realizacja zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są codziennie w godz. 7:30-14:30. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztat finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Elbląg.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji. W jego ramach prowadzony jest trening umiejętności ekonomicznych.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w następujących pracowniach:  Krawieckiej, Umiejętności Społecznych, Wizażu, Form Artystycznych,  Kulinarnej, Profesjonalnego Sprzątania Wewnętrznego, Ogrodniczo-Florystycznej, Witrażu, Techniczno-Remontowej, Profesjonalnego Sprzątania Zewnętrznego.

Dodatkowo proponujemy:

Zajęcia relaksacyjne, zajęcia teatralne, basen, łyżwy, tańce, zajęcia muzyczne, zajęcia fitness, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem.

Efektem prowadzonych działań terapeutycznych jest podjęcie przez dawnych Uczestników pracy zawodowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz Zakładach Pracy Chronionej.