Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 01.11.1993 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób. Zaczynaliśmy „od zera” remontem pomieszczeń i organizacją 3 grup terapeutycznych (krawieckiej, plastycznej i stolarni) dla 15 uczestników.

Swoimi działaniami obejmujemy obecnie 50 podopiecznych placówki. Dzięki prowadzonemu przez placówkę procesowi rehabilitacji uczestnicy usamodzielniają się i mogą podjąć zatrudnienie. Nasi absolwenci w chwili obecnej pracują w wielu miejscach, m.in. w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz na otwartym rynku pracy.

Sylwia Dolega

Od początku istnienia WTZ, placówką kieruje Elżbieta Zaradkiewicz.