Otwarty Rynek Pracy – Zatrudnienie następuje na takich samych zasadach jak zatrudnienie pracownika pełnosprawnego. W grę mogą wchodzić jedynie pewne przywileje wynikające z ogólnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych (dodatkowy urlop, skrócony czas pracy itp.). Pracownik niepełnosprawny ma w pracy takie same zadania i obowiązki jak pracownik pełnosprawny. Na pracodawcy spoczywa jednak obowiązek przystosowania stanowiska pracy w sposób uwzględniający potrzeby niepełnosprawnego pracownika.

(cyt. za:http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7853)

Pracę na ORP od 2010 roku podjęło 11 absolwentów naszego Warsztatu.