Terapia zajęciowa – jest to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego i intelektualnego mających na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających jednostce samoobsługę, prowadzenie samodzielnego życia oraz podjęcie zatrudnienia. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny jednostki. (Majewski)