Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce

 

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej – ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. 

(cyt. za:http://www.zaz-siedlce.pl/index.php/czym-jest-zaz.html)

ZPCH – Zakłady Pracy Chronionej – Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem.

(cyt. za:http://rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.160)

ORP – Otwarty Rynek Pracy – Zatrudnienie następuje na takich samych zasadach jak zatrudnienie pracownika pełnosprawnego. W grę mogą wchodzić jedynie pewne przywileje wynikające z ogólnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych (dodatkowy urlop, skrócony czas pracy itp.). Pracownik niepełnosprawny ma w pracy takie same zadania i obowiązki jak pracownik pełnosprawny. Na pracodawcy spoczywa jednak obowiązek przystosowania stanowiska pracy w sposób uwzględniający potrzeby niepełnosprawnego pracownika.

(cyt. za:http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7853)