Instruktor pracowni:  Ewelina Samborska

 

Celem działania pracowni jest terapia i rehabilitacja zmierzająca do rozwoju

psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, oraz aktywizacji zawodowej osób

niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Ewelina Samborska