Profile  w WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty:

WTZ  F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty może przygotować uczestnika do zatrudnienia w profilach:

– Kulinarnym

– Profesjonalnego sprzątania wewnętrznego

– Profesjonalnego sprzątania zewnętrznego

– Rękodzieła

– Remontowo – Technicznego

– Pielęgnacji terenów zielonych