Profile  w WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty:

WTZ  F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty może przygotować uczestnika do zatrudnienia w profilach:

- Kulinarnym

- Profesjonalnego sprzątania wewnętrznego

- Profesjonalnego sprzątania zewnętrznego

- Rękodzieła

- Remontowo – Technicznego

- Pielęgnacji terenów zielonych