Author Archives: Zespół WTZ - Page 3

Aktualności

Uwaga!

Uwaga Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie! Od poniedziałku 01 lutego 2021r. wznowione zostają zajęcia WTZ. Będą one przebiegały w formie hybrydowej: tydzień zajęć stacjonarnych - tydzień zajęć zdalnych. O szczegółach zostaną…
Continue Reading
Aktualności

Uwaga! Petycja

W związku z zapytaniami Uczestników, Rodziców i Opiekunów, dotyczącymi objęciem dobrowolnymi szczepieniami przeciw covid uczestników WTZ informujemy, że została wystosowana w tej sprawie petycja do Pana Ministra Zdrowia. Petycję można…
Continue Reading
Aktualności

Zadania z pakietów – prezentacja Pracowni Sprzątania Profesjonalnego – p. Łukasz G.

Dziś prezentujemy kolejne zadanie "komputerowe" z pakietu zadań wykonane przez Pana Łukasza G. Uczestnik stworzył prezentację dotyczącą zajęć w pracowni, do której przynależy - Pracowni Profesjonalnego Sprzątania Wewnętrznego i Zewnętrznego.…
Continue Reading
Aktualności

Zadania z pakietów – prezentacja WTZ wykonana przez uczestniczkę p. Katarzynę Z.

Zadania w pakietach terapeutycznych to zadania dobierane indywidualnie do możliwości , umiejętności i zainteresowań uczestnika. Zadania obejmują zadania z zakresu usprawniania m. in. motoryki małej, zadania rozwijające i utrwalające umiejętności…
Continue Reading