Dziękujemy Automobilklub Elbląg za pomoc w organizacji IV Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna droga” . Szczególne podziękowania kierujemy do Wiceprezesa Automobilklubu Elbląg – Pana Edwarda Łebkowskiego za wszelką pomoc oraz sędziowanie w konkurencji jazdy sprawnościowej rowerem.

Dziękujemy!

Obraz może zawierać: 3 osoby, na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz