Szczególnie dziękujemy Pani pielęgniarce Danucie Mandryk z Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią za medyczne zabezpieczenie turnieju oraz sędziowanie w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy!!!