Dziękujemy Panu Januszowi Światkowskiemu – Druhowi Bielikowi za nieocenioną pomoc techniczną podczas V Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!