Dziękujemy Dyrektorowi WORD w Elblągu Panu Markowi Fabiańskiemu za umożliwienie spotkania dot. BRD w naszym Warsztacie. Szczególnie dziękujemy Panu Adamowi Borowieckiemu za przeprowadzenia pogadanki.