Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa Kosiak, Państwa Edyty i Witolda Pawowicz, Pani Sylwii Piechuckiej i Sebastiana Stybel, Państwa Natalii i Grzegorza Riopka za pomoc w organizacji IV Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.

Dziękujemy!