05. 12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariatu!
Wszystkim naszym Wolontariuszom składamy najlepsze życzenia 🙂

 Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa (w kolejności alfabetycznej):

– Aleksandry Jakubiak
– Edwarda Jaworskiego
– Stefanii Kąkol
– Teresy Mieczkowskiej
– Anny Miętek
– Elżbiety i Wiesława Muchiewicz
– Ireny Paszkowskiej
– Halina Piotrowskiej
– Danuty Redlickiej
– Bożeny Stelmach
– Kazimierza Szulżyckiego
– Janusza Światkowskiego

– Jadwigi Tuńskiej
– Marii Wikowskiej

Dziękujemy!