Ogromne podziękowania kierujemy

dla Właściciela Restauracji Myśliwska

p. Łukasza Nowotczyńskiego oraz Pracowników 

za profesjonalizm, niesamowitą otwartość

na wszelkie  pomysły, przepiękną oprawę uroczystości i wszelką pomoc podczas organizacji

Balu Jubileuszowego z okazji XX – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.