Dziękujemy serdecznie Dyrektor Pielęgniarstwa Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Pani Arletty Peplińskiej za zapewnienie opieki medycznej podczas IV Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Szczególnie dziękujemy Pani pielęgniarce Danucie Mandryk za medyczne zabezpieczenie turnieju oraz sędziowanie w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękujemy!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz