Firmie Jurex dziękujemy za pomoc w organizacji II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.

Dziękujemy!!!♥