Dziękujemy Firmie Kram S.A. za przekazanie na III Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga” naczyń jednorazowych. Dziękujemy!