Dziękujemy bardzo Firmie Chemirol oraz Urzędowi Gminy Nowy Staw za pomoc w organizacji III Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!