Podziękowania kierujemy do firmy Cleaner Elbląg za pomoc w organizacji I Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia 2015” 🙂 Pozdrawiamy