Ogromne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Hotelu Krucze Skały w Karpaczu za zaproszenie zwycięskiej drużyny III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2017 na pobyt weekendowy do Hotelu. Zaproszenie było dla nas – organizatorów oraz zaproszonych zespołów dużą niespodzianką! Takiej nagrody jeszcze nie wręczaliśmy! 🙂 Cieszymy się, że są jeszcze firmy, które wspierają nie tylko duże prestiżowe imprezy, ale również zawody takie jak nasz Bieg. Dziękujemy również Panu Konradowi Ambroży za otwartość oraz współpracę.

Dziękujemy serdecznie!