Serdecznie dziękujemy Komendantowi Hufiec ZHP Elbląg hm. Rafałowi Jurczyk za pomoc w organizacji V Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2019 ♥ Szczególne podziękowania kierujemy do druha Karola Zych za poprowadzenie konkurencji podczas Biegu.

Dziękujemy!