09 czerwca 2015r. spotkaliśmy się z wykładowcą p. Sylwią Zaborowską oraz słuchaczami ze Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej (kierunek: terapia zajęciowa) . Grupę zaprosiliśmy na ciasto i kawę, aby podziękować za pomoc w organizacji naszego I integracyjnego Biegu WTZ „Bażantarnia 2015” 🙂  

Dziękujemy!