Od lutego do ramówki zajęć dodatkowych w naszym WTZ wróciły na stałe grupowe zajecia kynoterapeutyczne (dogoterapia, terapia z udziałem psa). Przynoszą  one wilele satysfakcji uczestniczącym w niej osobom, ale przede wszystkim, dzięki obecności psa motywują do aktywności, przełamują lęki, stymulują zmysły – no, jakby nie patrzeć – rehabilitują kompleksowo 😉  Galerie zdjęć z zajęć kynoterapeutycznych będą umieszczane w zakładce KYNOTERAPIA – zapraszamy do zaglądania:)

A dla zainteresowanych trochę informacji na temat KYNOTERAPII:

KANONY KYNOTERAPII (za stroną http://www.kynoterapia.eu/standardy.html)

Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone 15 lipca 2012 r.

Definicja

Kynoterapia jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę.

Formy

Spotkanie z Psem (SP) – zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Kynoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych.

Edukacja z Psem (EP) – zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP. Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.

Terapia z Psem (TP) – jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Wskazania

Nie można określić pełnej listy dysfunkcji, które mogą być rehabilitowane metodami kynoterapii, ponieważ lista ta wciąż się wydłuża. Ogólnie przyjąć należy, że kynoterapia obejmuje rehabilitację:

– zaburzeń sfery psychicznej

– zaburzeń sfery fizycznej

– zaburzeń sfery intelektualnej

– zaburzeń sfery społecznej

W przypadku stwierdzenia kynofobii pierwszy etap zajęć powinien obejmować zespół działań przełamujących lęk przed psem. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu można przystępować do rehabilitacji pozostałych niesprawności. 

Przeciwskazania do prowadzenia zajęć

– alergia na psa

– otwarte rany

– choroby skóry

– choroby infekcyjne

– pasożyty

– podwyższona temperatura

Zespół terapeutyczny

– wykwalifikowany kynoterapeuta z psem posiadającym ważny egzamin psa terapeutycznego klasy (K-A, K-I, K-II) odpowiedniej do rodzaju zajęć

– asystent (opcjonalnie)

– przewodnik psa (opcjonalnie)

– specjalista (opcjonalnie)

Pies terapeutyczny

http://www.kynoterapia.eu/psy.html

Czas trwania zajęć

Średni czas trwania pojedynczych zajęć powinien wynosić 30 – 45 minut i być dostosowany do potrzeb podopiecznego i możliwości pracy psa terapeutycznego. W przypadku sygnalizowanego przez psa zmęczenia zajęcia powinny zostać przerwane. Kontynuowane mogą być po odstresowaniu psa np. na spacerze.

Ćwiczenia

Powinny być dobierane do potrzeb terapeutycznych i wydolności rehabilitowanych z uwzględnieniem specyfiki niesprawności. 

Przyrządy i akcesoria

Powinny być dobierane do indywidualnych potrzeb rehabilitowanych.