I tym razem Uczestniczka – Pani Martyna wykonującą gwiazdki do kart i dekoracji. ? Ta Kobita to ma moc w rękach! Extra! ???