Ogromne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Elbląg za pomoc w organizacji I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Państwa wsparcie było dla nas niezmiernie pomocne. Dziękujemy!!!