Zajęcia w WTZ zawieszone…. ale nasz Uczestnik pan Paweł J. nie ma zamiaru tracić czasu 😀
Cel: choinki z katalogów!
A składa je perfect 👌
Coś czujemy, że w tym tempie, do Bożego Narodzenia rodzina Pana Pawła będzie miała choinkowy las ! 😁🌲🌲🌲👍
Tak trzymać!