Zajęcia w WTZ zawieszone…. ale nasz Uczestnik pan Paweł J. nie ma zamiaru tracić czasu ?
Cel: choinki z katalogów!
A składa je perfect ?
Coś czujemy, że w tym tempie, do Bożego Narodzenia rodzina Pana Pawła będzie miała choinkowy las ! ?????
Tak trzymać!