Dziękujemy Panu Józefowi Durka, Panu Grzegorzowi Lidzińskiemu oraz Panu Bartoszowi Zienkiewicz za pomoc w organizacji V Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.