Szczególne podziękowania kierujemy do Inspektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu Pana Adama Borowieckiego za wkład merytoryczny, profesjonalizm oraz życzliwość podczas organizacji I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Panie Adamie, Pana ogromne doświadczenie i zaangażowanie sprawiły, że test i jazda sprawnościowa zostały przeprowadzone perfekcyjnie, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dziękujemy!!!