II Integracyjny Turniej 'Bezpieczna Droga” za nami, a my tym czasem… szczególne podziękowania kierujemy do Inspektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Elblągu Pana Adama Borowieckiego za ogromny wkład merytoryczny, profesjonalizm oraz życzliwość podczas organizacji II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Panie Adamie, dziękujemy za to, że poprowadził Pan Turniej z pasją. Pana spontaniczność zapewniła nam dodatkowe atrakcje, a „pospolite ruszenie” Sędziów na rowerach, zorganizowane przez Pana do tej pory wspominamy. Dziękujemy!!! ♥