Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Edwarda Jaworskiego za pomoc w zakresie nagłośnienia podczas III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2017. Panie Edwardzie dziękujemy, że jest Pan z nami kolejny raz!