Dziękujemy Panu Markowi Fabiańskiemu – Dyrektorowi WORD w Elblągu oraz Pani Izabeli Nowaczyk – Kierownik działu szkoleń i BRD WORD Elbląg za pomoc w organizacji III Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy również za ufundowanie pięknych pucharów. Dziękujemy!!!