Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Doktora Mirosława Denisiuk za wielką pomoc oraz otwartość w organizacji I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Pana zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do zorganizowania turnieju na najwyższym poziomie. Dziękujemy!!!