Pani Annie Bartkiewicz – Komorowskiej oraz Pani Marcie Babij serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji organizacji III Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!