Polecamy Państwu profil Facebook Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu. Uzyskacie tu Państwo wiele informacji i porad z zakresu spraw konsumenckich (np. związanych z zawieraniem umów, dokonywaniem zakupów) oraz prawami i obowiązkami w tym zakresie, a także ostrzeżenia przed oszustwami. W każdej sprawie związanej z prawami konsumenta można również zasięgnąć porady bezpośrednio u Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Rzecznik udziela pomocy prawnej konsumentom w szczególności w zakresie informacji, interpretacji przepisów, wyjaśnień przepisów prawnych oraz podejmuje interwencje w konkretnych sprawach.

Paweł Rodziewicz – Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pok. nr 2
tel. (55) 239 34 56