I Pomorska Konferencja na rzecz osób z zespołem Downa –

26-27.10.2013

„JA TEŻ mam przyszłość”

Organizowana we współpracy Fundacji JA TEŻ z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Sobieszewo, Hotel ORLE 26-27.10.2013

Bardzo bogaty program konferencji, możliwość konsultacji ze specjalistami, grupy wsparcia, rodzice rodzicom, a także warsztaty dla lekarzy, rodziców, opiekunów i wiele innych.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz cena i program konferencji na stronie:

http://www.jatez.pl/i-pomorska-konferencja.html