W dniu wczorajszym uczestnicy WTZ odbyli wizytę studyjną w elbląskim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Zapoznali się z zakresem usług prowadzonych przez ZAZ oraz z możliwościami „praktyk” i możliwości ewentualnego

zatrudnienia. Podjęcie pracy w ZAZ to kolejny „szczebel w drabinie” rehabilitacji zawodowej , która w przyszłości może

zaprowadzić na tzw. otwarty rynek pracy ( ORP) .Liczymy na współpracę i jej efekty w przyszłości 🙂