Sezon na praktyki studenckie otwarty!
We wrześniu kontynuuje u nas praktyki zawodowe Pan Maciej z kierunku: terapia zajęciowa AWFiS Gdańsk.