Staramy się zapewnić możliwie jak najwyższy poziom w zakresie działań terapeutycznych, dlatego też bierzemy udział w projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” .
Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizują:
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Partner
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Partner
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi partnerzy – Partner
Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. (za PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych )